شرکت پویان تجارت کومش

شرکت پویان تجارت کومش

ایده محوری: تبلیغات، بازاریابی و فروش محصولات شرکت های دانش بنیان با رویکرد صادرات

مدیرعامل: سیدمحمدعلی طباطبایی

معرفی شرکت فناور و محصولات:

فعالیت های شرکت پویان تجارت کومش از جمله خدمات مربوط به تبلیغات، بازاریابی و فروش محصولات شرکت های دانش بنیان در داخل و خارج از کشور می باشد که هدف از انجام این فعالیت ها فروش موفق محصولات دانش بنیان در داخل و خارج از کشور و افزایش فروش است.

عمده مشکلات شرکت های دانش بنیان از جمله موارد ذیل میباشد:

1- عدم شناخت درست بازار و بازاریابی محصولات تولیدی

2- عدم تقاضا یا عدم موفقیت

3- عدم اعتماد و عدم اطلاعات کافی نسبت به محصولات دانش بنیان

راه حل این مشکلات ارزیابی دقیق اقتصادی طرح ها و استفاده از مشاوره بازاریابی است.

شرکت پویان تجارت کومش درنظر دارد با استفاده از تجربیات نیروهای خود و با استفاده از علوم نوین بازاریابی و فروش گامی اساسی در جهت بهبود وضعیت شرکت های دانش بنیان بردارد و به هدف نهایی خود که فروش (خارجی و داخلی) محصولات شرکت های دانش بنیان در کل کشور می باشد دست یابد.

پست الکترونیک: sm.tabatabaei71@gmail.com

آدرس شرکت: سمنان- میدان کوثر- بلوار قائم- بلوار دانشجو- مرکز رشد فناوری دانشگاه سمنان

تلفن: 09193315144

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved