شرکت اکسیر خلاقیت البرز

شرکت اکسیر خلاقیت البرز

ایده محوری: مرکز ارزیابی و توانمندسازی کارآفرینان فردای ایران

زمینه فعالیت:

- برگزاری آزمون های استعدادسنجی برای کودکان، نوجوانان و جوانان

- برگزاری دوره های آموزشی

- تولید کتاب و بسته های آموزشی و ...

- برگزاری نمایشگاه ها، کارگاه ها و سمینارهای آموزشی

مسئول واحد فناور: فاطمه میرزایی

شماره تماس: 33322001-023 و 33325945-023  و 09122318271

پست الکترونیکی: homezhahoo@yahoo.com

معرفی شرکت و محصولات:

خانه خلاقیت ژاهو در سال 1391 به عنوان اولین خانه خلاقیت در استان سمنان شروع به فعالیت نمود و در سال 1393 به عنوان واحد فناور در مجموعه مرکز رشد دانشگاه سمنان استقرار یافت.

ماهیت این کار خدماتی آموزشی است، به این  صورت که کودکان را از پیش دبستانی به روش تفکر خلاق آموزش داده و از طریق آموزش خلاقیت و تریز  (حل مسأله) کارآفرینی را شناخته و درک نمایند. از طرفی با سنجش آنها در مراحل مختلف به هوش های چندگانه کودکان پی برده و سعی می شود در جهت تقویت هوش های هفت گانه کودک و تربیت آن با کمک اولیاء وی باور او و خانواده اش را به سوی اشتغال سوق دهیم.

سابقه کاری:

- طراح استعدادسنجی کودکان و بررسی طولی آن (حداقل 750 کودک و نوجوان)

- برگزاری دوره های آموزشی در رده سنی 3 تا 7 سال خلاقیت، علوم خلاق، ریاضی، نمایش خلاق و ...

- برگزاری دوره های آموزشی در رده سنی 7 تا 12 سال: تفکر خلاق، نجوم، علوم خلاق، نگارش خلاق و ...

- تألیف کتاب ریاضی خلاق، علوم، خلاقیت، نگارش خلاق و ...

- برگزاری دوره های ضمن خدمت و کارگاههای خلاقیت برای مربیان هر ترم یکبار

- طراحی و تهیه بسته های کمک آموزشی ریاضی

- برگزاری دوره ها و کارگاههای کارآفرینی

 

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved