هسته فناور بیو شاین

هسته فناور بیو شاین

ایده محوری: براق کننده طبیعی چرم

مسئول واحد فناور: محمد همتیان

معرفی شرکت و محصولات:

تولید براق کننده های طبیعی برای کفش و چرم با کیفیت مناسب از اهداف این واحد می باشد.

ویژگی های محصول:

1) براقیت و ماندگاری براقیت بیشتر

2) داشتن خاصیت پاک کنندگی

3) طبیعی بودن و استفاده نکردن از نفت و مشتقات نفتی

4) تقلیل دادن قیمت تمام شده محصول

5) به دلیل محلول بودن در آب اگر درب ظرف به مدت طولانی باز باشد، با اضافه کردن اندکی آب به حالت اولیه خود بر می گردد.

6) بهبود دادن کیفیت چرم به دلیل استفاده از پیه مرغ، چون در چرم هم پیه های مختلف استفاده می شود. ( افزایش به کارگیری پیه مرغ نسبت به ثبت اختراع های خارجی انجام شده به دلیل رفع مات کنندگی)

7) داخلی بودن تمام این ترکیبات ( در صورتی که بعضی از شرکت های معروف تولید واکس ماده ی اصلی خود را از کشورهایی نظیر آلمان وارد می کنند و به نام تولید داخل وارد بازار می کنند.)

8) می توان با اضافه کردن مقداری از آب در آخر فرآیند با دمایی حدود 30 درجه سانتیگراد دما را به 50 درجه سانتیگراد رساند تا نیازی به تونل انجماد برای سرد کردن سریع نداشته باشیم. در صورتی که حلال های مورد استفاده در حال حاضر نفت ویا بنزین است، که به دلیل داشتن نقطه اشتعال چنین کاری نمی توان کرد.

پست الکترونیکی: mohamad.hemmatian@gmail.com

شماره تماس: 09392687626

آدرس: سمنان- میدان کوثر- بلوار قائم- بلوار دانشجو- مرکز رشد فناوری دانشگاه سمنان

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved