شرکت سروین دیباج پارس

هسته فناور سروين نقش

 ايده محوري: طراحي و توليد محصولات پارچه اي با رويكردي فرهنگي و نقوش استان سمنان

مسئول هسته: محسن ناصري

شماره تماس: 9122345927

پست الكترونيكي:  mohsenaseri@gmail.com

معرفی هسته فناور

در اين هسته با توجه به تنوع نياز به محصولات پارچه اي با نگاهي نوآورانه و خلاقانه محصولات مختلف پارچه اي طراحي، چاپ و توليد مي گردد. در بعضي محصولات از بافت نيز استفاده خواهد شد. در بخش خدماتي امكان مشاوره در امر طراحي و نيز ارائه محصول به ديگر شركت ها و مشتريان وجود دارد. محصولات پارچه اي شامل منسوجات خانگي، لباسي، چاپ بر روي تي شرت، كتاب هاي پارچه اي براي كودكان و... ارايه مي گردد. بخش مشاوره  براي ارائه محصولات نوآورانه تبليغاتي و بسته بندي آمادگي خواهد داشت.

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved