هسته فناور نیکو دیزآین

هسته فناور نیکو دیزاین

ایده محوری: طراحی و ساخت مبلمان اداری و مسکونی با قابلیت بسته بندی مبتنی بر اصول نوین طراحی، تکنولوژی ساخت و مواد

مدیرعامل/مسئول: فرهاد آل علی

زمینه­های فعالیت: طراحی و مشاوره برای واحدهای تولیدی و صنعتی

معرفی شرکت و محصولات:

هسته فناور نیکو دیزاین در راستای کاهش فضای انبارداری برای تولید کنندگان، کاهش زمان و انرژی در پروسه تولید برای مونتاژ قطعات و واگذاری پروسه مونتاژ به مصرف کنندگان بعنوان یک تجربه لذت بخش و همینطور سهولت حمل توسط مصرف کنندگان اقدام به ارائه ایده نوآورانه طراحی و ساخت مبلمان مسکونی و اداری با قابلیت بسته بندی مبتنی بر اصول علمی ارگونومیک و زیبایی شناختی نموده است.

سایر توانمندی ها:

هسته فناور نیکو دیزآین با هدف طراحی، بهینه سازی و باز طراحی محصولات و سیستمها و ارائه خدمات مشاوره ای طراحی و حل مشکلات زیبایی شناختی، ارگونومیک، روشهای ساخت و تولید و اقتصادی فعالیت می نماید.

پست الکترونیک: farhadale@semnan.ac.ir

تلفن: 09121448157

آدرس شرکت: شهرستان مهدیشهر، مرکز رشد فناوری واحد مهدیشهر

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved