هسته فناور توسعه بازار ساخت سرزمین

هسته فناور توسعه بازار ساخت سرزمین

ایده محوری: عرضه کالا، خدمات با استفاده از فناوریهای نوین مبتنی بر وب

مدیرعامل/مسئول: سیدمحمدرضا عمادی چاشمی

معرفی هسته فناور و محصولات:

ایده این هسته فناور عرضه کالا، ایده و خدمات با استفاده از فناوریهای نوین مبتنی بر وب می باشد. ماهیت ایده مبتنی بر بخش تولید و خدمات بوده که در بخش اول به تولید نرم افزارهای نوین مبتنی بر شبکه جهت اسان تر و ارزان تر شدن عرضه کالا و خدمات و تولید محصولات غذایی با کیفیت بالاتر پرداخته می شود و در بخش دوم نیز به ارائه خدمات مرتبط با عرضه کالا و خدمات با استفاده از نرم افزارهای تولید شده توسط این واحد فناور پرداخته می شود. محصولات و خدمات این هسته فناور به کاهش مشکلات ترافیکی و الودگی هوا می تواند کمک نماید. و می توان از هدر رفتن کالاهای تولیدی و سپری شدن مدت زمان انقاضا کالا تا حدی جلوگیری نمود.

پست الکترونیک: m.emadi@yahoo.com

تلفن: 09127328949

آدرس: سمنان- میدان کوثر- بلوار قائم- خیابان دانشجو- مرکز رشد فناوری دانشگاه سمنان

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved