هسته فناور داده پردازی اطلس

هسته فناور داده پردازی اطلس

ایده محوری: سامانه ی اطلاعات جغرافیایی گنیت (GIS)

مدیرعامل/مسئول: علی همتی

زمینه­های فعالیت: تحلیل داده های مکانی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، پردازش داده، نمایش داده های مکانی

معرفی شرکت و محصولات:

در این سامانه، با اتکا بر ارتباطات تحت شبکه (از جمله اینترنت)، کاربر می تواند با استفاده از مرورگر خود (بدون نیاز به نصب نرم افزار سوم) به سامانه متصل شده (سامانه در قالب یک تارنمای اینترنتی عرضه می شود)، لایه های جغرافیایی موجود در سامانه را انتخاب و آن ها را به صورت دو بعدی و سه بعدی مشاهده نماید. همچنین با انتخاب گزینه های موجود در سامانه، می توان محدوده ای از داده ها را مشخص و در آن محدوده دست به پردازش آماری اطلاعات جغرافیایی پرداخت. سادگی در طراحی محیط کاربری مد نظر، باعث می شود که کار با این سامانه بدون تخصص خاصی در رشته های مربوط صورت پذیرد.

تلفن: 09191310699

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved