مرکز مشاوره تخصصی سلامت

مرکز مشاوره تخصصی سلامت

ایده محوری: تولید محصولات و ارائه خدمات فن آورانه ارتقای سلامت روانی برای اشخاص، خانواده ها و سازمان ها و ادارات

مدیرعامل: دکتر شاهرخ مکوند حسینی

زمینه­های فعالیت:

1-     روانشناسی صنعتی سازمانی

2-     انجام کارگاههای آموزشی درمانی روان شناسی برای سازمانها و شرکتها

3-     اجرای طرح های پژوهشی برای سازمانها  و شرکتها

معرفی شرکت فناور و محصولات:

از سال 1391 تاکنون موسسه در مرحله پیش رشد فعالیت خود را در پارک علم و فن آوری دانشگاه سمنان آغاز نموده است. تاکنون سه طرح پژوهشی برای سازمان بهزیستی و شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان و یک کارگاه آموزشی برای شرکت توزیع نیروی برق سمنان توسط این مرکز انجام شده است. چند طرح پژوهشی برای سازمانهای دیگر خارج از استان ارسال شده است که هنوز به نتیجه نرسیده است.

سایر توانمندی ها در زمینه کاری شرکت:

معاینه وضعیت روانی پرسنل شرکتها و سازمانها و نیز مصاحبه های استخدامی و هر گونه خدمات مشابه توسط این مرکز قابل انجام است.

پست الکترونیک: shmakvand@yahoo.com

تلفن: 09123072411

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved