هسته فناور پهپادهای کالابر ایران (پکا)

هسته فناور پهپاد های کالابر ایران (پکا)

ایده محوری: پهپاد های کالابر

مدیرعامل/مسئول: محمدرضا اردستانی

زمینه­های فعالیت:

1- طراحی و ساخت پهپاد های عمود پرواز

2- خدمات نظامی، کشاورزی، امدادی، آتش نشانی، ارسال غذا و محصولات

معرفی شرکت و محصولات:

پکا قصد دارد تا با درآمیختن ساختار زندگی شهری و روستایی ایرانی و تکنولوژی روز دنیا در زمینه ساخت پهپاد ها روشی نوین در ارسال محصولات و خدمات امدادی، آتش نشانی، نظامی و کشاورزی به وجود بیاورد.  روزانه پیک هاي موتوري زيادي اقدام به حمل كالا در سطح شهر میکنند در اين پروژه قصد داريم تا ضمن تولید پهپادهايي با كاربرد هاي مختلف و فروش آنها به عنوان كالا پژوهشي ايراني و تطبیق داده شده با اكوسیستم شهري ايران از آن ها به عنوان جايگزيني براي پیک هاي موتوري استفاده كنیم. پس اين پروژه يک پروژه تولیدي و خدماتي در كنار هم است.

دستاورد هاي فني و اقتصادي:

1- قابلیت اتوپايلوت: به اين معني است كه اين پهپاد ها بدون كنترل انسان قابلیت پرواز دارند و اين ويژگي براي اولین

بار است كه در ايران به كارگرفته مي شود.

2-  كاهش ترافیک شهري: با جايگزيني اين پهپاد ها به جاي پیک ها كمک شاياني به كم شدن ترافیک شهري و احتمال

وقوع تصادفات مي شود.

3-  كاهش آلودگي:  اين پهپاد ها به جاي استفاده از سوخت هاي فسیلي از انرژي هاي پاک همانند انرژي خورشید و برق

استفاده میکنند.

4- كاهش هزينه هاي خريد پهپاد در ايران: با اجراي اين پروژه حدود 30 الي 50 درصد در هزينه هاي خريد پهپاد در

ايران صرفه جويي مي شود.

5- سودآوري بسیار زياد مالي

پست الکترونیک: contact.peka@gmail.com

تلفن: 09394157383   و     09015045409

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved