هسته فناور بدن سبز

هسته فناور بدن سبز

ایده محوری: مرکز ارزیابی فاکتورهای آنتروپومتریک و اصلاح و کنترل ابعاد جسمانی بدن

مدیرعامل/مسئول: جابر احمدی

زمینه­های فعالیت: تربیت بدنی

معرفی شرکت و محصولات:

ایده محوری این هسته مرکز ارزیابی فاکتورهای آنتروپومتریک و اصلاح و کنترل ابعاد جسمانی بدن می باشد. سلامت جسمانی و داشتن وضعیت بدنی مطلوب در زندگی بشر از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. و تغییرات مثبت و منفی آن می تواند بر سایر ابعاد زندگی انسان اثر بگذارد.

طبق آمارهای هشداردهنده شیوع ناهنجاری های اسکلتی و اضافه وزن در ایران، باعث شد که مرکزی را با هدف پایش سلامت و ازیابی فاکتورهای آنتروپومتریک و اصلاح الگوی حرکتی و تغذیه ای و کنترل افراد در سنین کودکی، نوجوانی و اوایل دوران جوانی که رشدشان تکامل نیافته است و می توان اصلاحات و تغییرات را با هزینه ی کمتر ، سریع تر و منتهی به نتایج بهتر انجام داد، دایر کنیم. بازار هدف، دانش آموزان، دانشجویان و عموم مردم می باشد. با توجه به اهمیت روزافزون جامعه به داشتن پاسچر بدنی مطلوب، جای رشد و پیشرفت درخصوص ایده محوری زیاد می باشد.

پست الکترونیک: Greenbodyclinic@gmail.com

تلفن: 09190027125

آدرس شرکت: سمنان- میدان کوثر- بلوار قائم- بلوار دانشجو- مرکز رشد فناوری دانشگاه سمنان

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved