هسته فناور آراد

هسته فناور آراد

ایده محوری: تولید نانو مواد خودتمیزشونده

مدیرعامل/مسئول: مرضیه ناظمیان

زمینه­های فعالیت:

1.       تولید نانو پودر تیتانیوم دی اکسید

2.       تولید پوشش سرامیک خودتمیزشونده

معرفی شرکت و محصولات:

تیم واحد فناور دارای مهارت علمی در زمینه تولید نانو ذرات می باشد. محصول تولیدی در ابتدا نانو پودر تیتانیوم دی اکسید است که خاصیت فوتوکاتالیست را دارا می باشد و توسط نور خورشید قادر به تجزیه ی آلودگی است. در مرحله بعد تیم هسته فناور تلاش دارد با قرار دادن این محصول بر روی سرامیک ها و سرویس های بهداشتی به عنوان یک پوشش خودتمیز شونده ، کاربرد این محصول را گسترش دهد.

با توجه به حضور آلودگی ها و باکتری ها در تمام سطوح عمومی و خصوصی و لزوم پاکسازی انها و همچنین صرف زمان و هزینه و نیروی انسانی برای پاکسازی ایده محوری انتخاب شده است.

پست الکترونیک: nazemian.1691@gmail.com

تلفن: 09192311104

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved