هسته فناور هنرآفرینان آرتیمان

هسته فناور هنرآفرینان آرتیمان

ایده محوری: به سازی و ساخت مدادهای لعابی و بوم های سرامیکی

زمینه فعالیت: 1. صنایع دستی2. سرامیک

مدیرعامل/مسئول: احسان آرمان

معرفی هسته فناور و محصولات:

با توجه به زمینه اصلی کاری اعضای هسته ، ایده اصلی این هسته تجاری سازی محصولات صنایع دستی بر اساس بهینه سازی فرایند تولید و همچنین تغییر کاربری برخی از انواع صنایع دستی متناسب با نیاز روز می باشد. ایده اولیه ساخت مدادهای لعابی و همچنین بوم متناسب به منظور امکان اجرای طرح های متنوع و متناسب با هنرهای معاصر و مدرن بر روی زمینه های سرامیکی و سفالی با استفاده از لعاب می باشد. درخصوص مدادهای لعابی ، با توجه به بررسی های انجام شده نمونه ایرانی وجود ندارد. و نمونه های خارجی نیز با قیمت بالا و همچنین به سختی در دسترس می باشد. امیدواریم بتوانیم محصولات صنایع دستی را در بازارهای داخلی و خارجی عرضه نماییم.

پست الکترونیک:  Ehsan.arman@semnan.ac.ir  و   Ehsan.arman@gmail.com

تلفن: 09126787908

سایر توانمندی ها: طراحی و تولید محصولات صنایع دستی به منظور ارتقای کیفیت تولید و طرح در راستای نیازهای نوین و بازارهای جهانی با حفظ اصالت

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved